اسراف مضرّ

اسراف مضرّ

من هر روز باید دستشویی رو دو ســـه بـــار بشــــورم.

مسأله: کسـی نمـی‌تـوانـد عمـلی انجـام دهـد کـه موجـب ضـرر به دیگری شود؛ بنابراین همسایه نمی‌تواند در منزل خود تصرفاتی مانند شسـت و شـوی زیـاد کـه باعـث نشت آب است داشته باشد که به سایر همسایه ها آسیب بزند.

منبع: با استفاده از فتاوای مراجع تقلید

 

 

طراح و گرافیست: محمد کاظم نادری تهرانی
ایده پرداز: علیرضا محمدی نژاد
ناظر و کارشناس طرح: علیرضا محمدی نژاد
موضوع: احکام آپارتمان نشینی
تعداد پوستر: ۵۰ عدد
پشتیبانی و هماهنگی: روح الله یاری

ارسال دیدگاه