اهمیت تعریف و تفاوت واژگان فقهی

نمی‌دانم دوستان فرق فقهی هدیه با صدقه را می‌دانند یا نه؛ یا در چه مواردی هدیه دادن حرام است و عنوان رشوه پیدا می‌کند؟

 

 

از جمله نکات اساسی و مؤثر در آموزش احکام که اساتید محترم باید در کلاس، به شاگردان خود، به خصوص در آموزش به طلاب عزیز مورد توجه قرار بدهند، این هست که در طی هر جلسۀ درسی، فراگیران را با تعریف دقیق واژه‌های آن درس و سپس تفاوت واژه‌ها آشنا کنند و به آنها بیاموزند که ابتدایی‌ترین کار در فراگیری فنی و اصولی احکام، اولاً فهم یادگیری و تعریف دقیق واژه‌ها و ثانیاً: تفاوت لغوی و اصطلاحی واژه‌ها با یکدیگر هست. برای مثال در تدریس احکام هدیه دادن واژه‌هایی مثل هبه، هدیه، صدقه، رشوه و اباحۀ تصرف را تعریف و تفاوت‌هایی که از نظر فقهی با هم دارند برای دانش پژوهان بیان کنند.

ارسال دیدگاه