بحران آب و صرفه‌جویی

بحران آب و صرفه‌جویی

حالا با دو لیتر آب، قحطی که نمیاد

مسألــه: استفـــاده و مصرف هر چیز یشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب می شود.

منبع: اجوبه الاستفتائات، با استفاده از س ۱۴۶۹

 

 

طراح و گرافیست: محمد کاظم نادری تهرانی
ایده پرداز: علیرضا محمدی نژاد
ناظر و کارشناس طرح: علیرضا محمدی نژاد
موضوع: احکام آپارتمان نشینی
تعداد پوستر: ۵۰ عدد
پشتیبانی و هماهنگی: روح الله یاری

ارسال دیدگاه