تنبیه کودکان

تنبیه کودکان

این سیلی رو توی گوشِت می‌زنم تا دیگـه بچـه منـو نزنـی

مسأله: کسی حق ندارد، برای تنبیه کودکان آنان را کتک بزند و اگر برای تأدیب و تربیت باشد و تنبیه غیربالغ متوقف بر زدن او باشد، تنها پدر یا شخص دیگری با اجازه پـدر می‌تـوانـد او را تنبیـه کنـد و البته که این کار باید از روی شفقت و دلسوزی انجام شود و به نحوی نباشد که موجـب قـرمزی یا سبـزی یا سیـاهی بدن او شود و بنابر احتیاط از سه ضربه بیشتر نشود. و پس از رسیدن به سن بلوغ کتک زدن و تنبیه بدنی جایز نیست و اجازه پدر یا مادر تأثیر ندارد.

منبع: با استفاده از استفتائات مراجع تقلید

 

 

طراح و گرافیست: محمد کاظم نادری تهرانی
ایده پرداز: علیرضا محمدی نژاد
ناظر و کارشناس طرح: علیرضا محمدی نژاد
موضوع: احکام آپارتمان نشینی
تعداد پوستر: ۵۰ عدد
پشتیبانی و هماهنگی: روح الله یاری

ارسال دیدگاه