خمس هدیه

 

سوال. آیا به فتوای مقام معظم رهبری هدیه خمس دارد ؟

جواب: خیر.

ارسال دیدگاه