زیباسازی فضای عمومی

همه آگهی زدن ، ما هم روش

مسأله: حفـظ نظـافـت و زیبـایـی فضــای عمـومـی آپارتمـان و پرهیـز از کثیـف کردن محـوطه‌هـا و مشـاعـات، یکی از وظایف و ضرورت‌های آپارتمان‌نشینی است و از نظر شرعی اگر باعث کاهش ارزش مادی آپارتمان یا تحمیـل بـار مالی اضافه به ساکنین باشد، فرد خاطی ضامن خواهد بود.

منبع: با استفاده از استفتائات مراجع و احکام حق الناس

 

 

طراح و گرافیست: محمد کاظم نادری تهرانی
ایده پرداز: علیرضا محمدی نژاد
ناظر و کارشناس طرح: علیرضا محمدی نژاد
موضوع: احکام آپارتمان نشینی
تعداد پوستر: ۵۰ عدد
پشتیبانی و هماهنگی: روح الله یاری

ارسال دیدگاه