محیط بازی کودکان

بریـد پاییـن تــوی محوطه بازی کنید.

مسأله: والـدین مـوظفــند با هـر روش کارآمد و مناسبی که متعارف و عقلایـی باشـد و به کارگیری تدابیر تربیتـی مناسـب، مانـع از وقـوع فرزندان در گناهـان شـونـد؛ لـذا نمی‌تـواننـد نسبـت به محیط بازی کودکان بی تفاوت باشند.

منبع: با استفاده از استفتائات مراجع تقلید و احکام تربیت فرزند

 

 

طراح و گرافیست: محمد کاظم نادری تهرانی
ایده پرداز: علیرضا محمدی نژاد
ناظر و کارشناس طرح: علیرضا محمدی نژاد
موضوع: احکام آپارتمان نشینی
تعداد پوستر: ۵۰ عدد
پشتیبانی و هماهنگی: روح الله یاری

دیدگاه (۱)
قالب وردپرس / ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

خیلی بدر بخور بود

پاسخ

ارسال دیدگاه