مزاحمت صوتی

زود باش دیرمون شد.

مسأله: آزار و اذیـت دیگران و ایجــاد مزاحمــت صوتـی برای ایشان، حرام است.

منبع: سایت و استفتائات مراجع معظم تقلید

 

 

طراح و گرافیست: محمد کاظم نادری تهرانی
ایده پرداز: علیرضا محمدی نژاد
ناظر و کارشناس طرح: علیرضا محمدی نژاد
موضوع: احکام آپارتمان نشینی
تعداد پوستر: ۵۰ عدد
پشتیبانی و هماهنگی: روح الله یاری

ارسال دیدگاه