نگهـداری سـگ در منزل

مردم دیگه به حیوون هم رحـم نمیکنن، این طفلکی چه ظلمی در حق شما کرده؟!

مسألـه: نگهـداری سـگ در منزل (غیر از سـگ نگهبـان) ناپسنـد اسـت و اگـر این کار تشبـه به غیر مسلمانان باشــد و باعـث ترویـج فرهنگ آنان گــــردد و یـا باعــث آزار و اذیــت همسایگان گردد، حرام است. [منبع: استفتا از مقام معظم رهبری]

توجه: در قوانین قضایی نگهداری سگ و گربه در خانه و محیط‌های مسکونی به دلیل سر و صدا و مزاحمتی که برای همسایگان دارد، مصداق سلب آسایش عمومی محسوب شده و قایل پیگرد قضایی است.

 

 

طراح و گرافیست: محمد کاظم نادری تهرانی
ایده پرداز: علیرضا محمدی نژاد
ناظر و کارشناس طرح: علیرضا محمدی نژاد
موضوع: احکام آپارتمان نشینی
تعداد پوستر: ۵۰ عدد
پشتیبانی و هماهنگی: روح الله یاری

ارسال دیدگاه