پایان ثبت نام دوره (آموزش تخصصی تربیت مدرس احکام)

باسمه تعالی

نتیجه اولیه ی پذیرش

 دوره دوم و سوم تربیت مدرس احکام

از بین ۳۶۰ نفری که فرم ثبت نام را تکمیل کرده و دارای مدارک صحیح و معتبر جهت شرکت در دوره بودند،

۸۴ نفر برای مصاحبه دعوت شدند.

پس از مصاحبه ی حضوری در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۷ و ۱۸ آذرماه:

۱۴ نفر برای شرکت در کلاس ساعت ۱۶ تا ۱۸

و ۱۴ نفر برای شرکت در کلاس ساعت ۱۸ تا ۲۰

انتخاب خواهند شد.

اسامی نهایی کسانی که پذیرش می شوند متعاقبا تا روز چهارشنبه  ۲۱ آذر ماه  اعلام خواهد شد.

کلاس ها روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و محل برگزاری این دوره ها در پژوهشکده ی بین المللی آفاق می باشد.

شروع کلاس ها: ۲ دی ماه خواهد بود.

لطفاً در صورتی که برای مصاحبه دعوت نشده اید از هر گونه تماس جهت پذیرش یا مصاحبه خودداری فرمایید.

ارسال دیدگاه