کتاب شناسی قدم اول

موازی کاری از آفت‌های اساسی در پژوهش و تالیف هست. تألیف و تنظیم کتاب‌های احکام نیز از این آسیب مستثنی نیست. اگر شما می‌خواهید مثلاً کتابی را با سفارش شهرداری شهرتان با موضوع احکام آپارتمان نشینی تهیه و تنظیم کنید.

 

 

حتماً باید جستجوی با دقت و حوصله‌ای از تألیفات، مقالات و حتی همایش‌های مختلف و متنوع در این زمینه داشته باشید و پس از اینکه مطمئن شدید کارهای پیش از این با کاستی‌هایی روبروست دست به قلم برده و کتاب جدید و جذابی را با رفع آن کمبودها و نقص‌ها تولید کنید.

ارسال دیدگاه