گزیده مسائل مبتلی به و استفتائات جدید احکام بانوان

مسائل مبنلی به

نام کتاب: گزیده مسائل مبتلی به و استفتائات جدید احکام بانوان

تهیه و تنظیم: واحد پاسخ به سؤالات جامعه الزهرا س

اولین سال چاپ: ۱۳۸۸

توضیحات:

احکام بانوان

تهیه و تنظیم: واحد پاسخ به سؤالات جامعه الزهرا سلام الله علیها حوزه علمیه خواهران قم.

کتاب احکام بانوان حاصل تلاش محققین و اساتید بخش تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات این حوزه است، که علاوه بر این عنوان به بررسی و تنظیم پنجاه موضوعات فقهی پرداخته اند.

این کتاب – که در ۳۱۲ صفحه ی وزیر