فقه سازمانی (احکام سازندگی)

فقه سازمانی

نام کتاب: فقه سازمانی (احکام سازندگی)
تهیه و تنظیم: علی کارشناس و یعقوب برزگر
اولین سال چاپ: ۱۳۹۴

توضیحات:

فقه سازمانی (احکام سازندگی)

به کوشش: علی کارشناس و یعقوب برزگر و با حمایت و سفارش پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام (نمایندگی ولی فقیه در سپاه).

کتاب فقه سازمانی بر اساس فتاوای مقام معظم رهبری و از مجموعه سوالاتی که توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در اختیار پژوهشکده الهیات قرار داده است – با نظ