مزاحمت صوتی

زود باش دیرمون شد. مسأله: آزار و اذیـت دیگران و ایجــاد مزاحمــت صوتـی برای ایشان، حرام است. منبع: سایت و استفتائات مراجع معظم تقلید     طراح و گرافیست: محمد کاظم نادری تهرانی ایده پرداز: علیرضا محمدی نژاد ناظر و کارشناس طرح: علیرضا محمدی نژاد موضوع: احکام آپارتمان نشینی تعداد پوستر: ۵۰ عدد پشتیبانی و[...]
ادامه مطلب

پرداخت شارژ ماهیانه

مـن کـه تـا گـزارش دقیـق ماهـانه رو توی تابلو اعلانات نبینم شـارژ نمیدم. مسـألـه: هـر یــک از مشتــرکیـن آپارتمـان به مقــدارى که از امکانات مشتــــرک استفــــاده می‌کنـــد، نسبـــت به هـزینـــــه خدمــــات مدیـون اسـت، و اگــر از پرداخــتِ پــول آب، امتناع کنــد، وضــو و غسل او محل اشکال و بلکه باطل است. [منبع: اجوبه الاستفتائات، با[...]
ادامه مطلب

نگهـداری سـگ در منزل

مردم دیگه به حیوون هم رحـم نمیکنن، این طفلکی چه ظلمی در حق شما کرده؟! مسألـه: نگهـداری سـگ در منزل (غیر از سـگ نگهبـان) ناپسنـد اسـت و اگـر این کار تشبـه به غیر مسلمانان باشــد و باعـث ترویـج فرهنگ آنان گــــردد و یـا باعــث آزار و اذیــت همسایگان گردد، حرام است. [منبع: استفتا از مقام[...]
ادامه مطلب

سلب آسایش دیگران

فقــط جمعــه‌هـا وقت میشه برای این کارها مساله: مزاحمت صوتی و سلب آسایش دیگران،ظلم و حرام است. منبع: سایت و استفتائات مراجع معظم تقلید     طراح و گرافیست: محمد کاظم نادری تهرانی ایده پرداز: علیرضا محمدی نژاد ناظر و کارشناس طرح: علیرضا محمدی نژاد موضوع: احکام آپارتمان نشینی تعداد پوستر: ۵۰ عدد پشتیبانی و[...]
ادامه مطلب

خلوت با نامحرم

بفرماییـدسـوار شیـد، همسایه که نامحرم نیست. مسألـه: نامحـرم، نامحـرم است و فرقـی بیـن فامیل و غیرفامیل و آشنا و غریبـه نیـست؛ همچنیــن حضـور و توقــف زن و مـرد نامحـرم در مکانـی که کسـی نمـی‌تـواند وارد آن شـود و آنان بتـرسنـد که به حـرام بیفتنـد، جــایز نیست. منبع: احکام نگاه و پوشش، ص ۳۸ و ۹۵[...]
ادامه مطلب

سرک کشیدن در حریم دیگران

چه تلـویزیـون بزرگـی گـرفتــن، از اینجا میشه برنامه‌ها رو دید   مسأله: خانه‌ی مسلمان محترم است و سـرک کشیـدن و دیـد زدن (نگاه عمدی) به داخل منزل دیگران حـرام است و اگر کسی برای دیدن نامحرم به خانه دیگران نگاه کنــد، کار حــرامی مرتکــب شـده و جلوگیری او از آن کار، لازم است. منبع: با[...]
ادامه مطلب

استفـاده‌ی غیـر قانونـی از بـرق

یه طلـق گـذاشتـم تـوی کنتـور،خیلی وقتـه پول بـرق کـم میــاد مسأله: استفـاده‌ی غیـر قانونـی از بـرق جایـز نیسـت و حکـم غصـب را دارد. در صـورتی کـه کســی بـدون پــرداخـت هزینه، از برق استفاده کند، ضامن برق مصرفی است و باید پول آن مقدار را به اداره ی برق پرداخت نماید. منبع: استفتا از دفاتر مراجع[...]
ادامه مطلب

آزار و اذیت صوتی

صداشو زیاد کن ببینیم چی میگه   مسـألـه: آزار و اذیــت دیگران و ایجاد مزاحمت صـوتـی بــرای ایشـان، قطعاً حرام است. منبع: سایت و استفتائات مراجع معظم تقلید     طراح و گرافیست: محمد کاظم نادری تهرانی ایده پرداز: علیرضا محمدی نژاد ناظر و کارشناس طرح: علیرضا محمدی نژاد موضوع: احکام آپارتمان نشینی تعداد پوستر:[...]
ادامه مطلب

پوشش در مقابل نامحرم

عزیـزم لازم نیسـت چادر سـرت کنـی ، کسی نیسـت این وقت روز تـو رو ببینـه!   مسألـه: همیــن کـه خانمــی احتمال بدهد نامحرم او را می بیند بنابـر احتیـاط واجب باید حجـاب خـود را در چنین جـاهایی حفظ کند. منبع: احکام مصور پوشش بانوان، چاپ پنجم، ص ۱۳۰ (استفتا از مقام معظم رهبری)   طراح[...]
ادامه مطلب