بحران آب و صرفه‌جویی

بحران آب و صرفه‌جویی
حالا با دو لیتر آب، قحطی که نمیاد مسألــه: استفـــاده و مصرف هر چیز یشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب می شود. منبع: اجوبه الاستفتائات، با استفاده از س ۱۴۶۹     طراح و گرافیست: محمد کاظم نادری تهرانی ایده پرداز: علیرضا محمدی نژاد ناظر و کارشناس طرح: علیرضا محمدی نژاد موضوع: احکام آپارتمان نشینی[...]
ادامه مطلب