فقه سازمانی (احکام سازندگی)

فقه سازمانی
نام کتاب: فقه سازمانی (احکام سازندگی) تهیه و تنظیم: علی کارشناس و یعقوب برزگر اولین سال چاپ: ۱۳۹۴ توضیحات: فقه سازمانی (احکام سازندگی) به کوشش: علی کارشناس و یعقوب برزگر و با حمایت و سفارش پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام (نمایندگی ولی فقیه در سپاه). کتاب فقه سازمانی بر اساس فتاوای مقام معظم[...]
ادامه مطلب